072-2281619 info@vmhundkurser.com
När jag håller kurs så hamnar diskussionen i stort sett alltid på ämnet klossträning, oavsett vad för slags kurs jag håller (möjligtvis med undantag från antijaktkurserna).  Att gå tillbaka till grundträningen för att lösa ett problem är oftast en väldigt bra lösning och därför plockas klossen fram när man behöver lösa sneda sättanden, slarviga ingångar eller en hund som inte riktigt är med i vänstersvängarna.  Men jag upplever att man väldigt ofta klosstränar sin hund att röra sig fritt runt klossen utan att ha en plan för hur det senare ska användas praktiskt just i vänstersvängarna och fotpositionen.  Man lär hunden rörelsemönstret, men inte i vilket sammanhang det ska användas.  Jag upplever att klossträningen väldigt ofta saknar spelregler.
För lite drygt ett år sedan skapade jag en punktlista med de spelregler som jag själv använde i klossträningen.  Jag slängde ihop en snabb steg-för-steg film som pedagogiskt stöd till listan och delade med mig till mina kursdeltagare. På så vis skapade jag 10 enkla steg till en bättre fotposition. Här är den listan och filmen.
  1. Lär hunden att kliva upp med framtassarna på klossen utan att locka eller ge kommando.
  2. Skapa ett driv hos hunden att söka sig till klossen med intensitet. Det ska vara häftigt att ställa sig på klossen.  Kvalitetssäkra genom att kasta belöningen bakom hunden.
  3. Rör dig mot hunden för att skapa bakbensrörelser. Klicka och belöna för minsta lilla rörelse av baktassarna, oavsett om det är i rätt riktning eller inte.  I det här stadiet ska vi endast ge hunden information om att det är baktassarna vi jobbar med.
  4. När vi ser att hunden har förstått att det är just baktassarna vi jobbar med så ändrar vi kriteriet. Nu klickar och belönar vi endast för rörelser i rätt riktning, men fortfarande för väldigt små rörelser.
  5. När vi ser att hunden har förstått att det bara är steg i rätt riktning som lönar sig så höjer vi kriteriet till att hunden ska ta två steg (i rätt riktning) innan vi klickar och belönar. Kom ihåg att klicka i rörelsen, inte när hunden redan har tagit stegen.
  6. Fortsätt att träna genom att du tar ett steg runt klossen och hunden tar ett till flera steg och hamnar på så sätt mitt emot dig. Belöna alltid hunden när ni står mitt emot varandra, du vill ha hundens belöningsförväntan just där.  Tänk även på hur du står.  Du ska ha tårna mot klossen.
  7. När hunden kan följa dig runt klossen ett helt varv och hela tiden befinna sig mitt emot dig så ställer du dig med sidan av foten mot klossen. Klossen ska alltså vara vid sidan av din vänstra fot.  Nu ska hunden lära sig att röra sig trots att du står stilla.  Eftersom vi har gjort övningen svårare (ändrat på spelreglerna genom att nu helt plötsligt stå stilla) så måste vi sänka kriterierna.  Nu belönar vi minsta lilla rörelse från baktassarna igen.  Vi går igenom samma steg som tidigare och belönar för ett steg, två steg o.s.v. tills hunden kan röra sig med lätthet mot din vänstra sida när du står stilla.
  8. Kliv runt klossen ett kvarts varv (fortfarande med klossen på sidan av din vänstra fot) och belöna hunden när den rört sig in i fotposition.
  9. Kliv runt klossen ett halvt varv (fortfarande med klossen på sidan av din vänstra fot) och belöna hunden när den rört sig in i fotposition.
  10. Kasta belöningen framåt så hunden måste söka sig tillbaka till klossen och röra sig runt in i position medan du står stilla.

KOM IHÅG
När du vill att hunden rör sig med dig mitt emot så står du med tårna mot klossen.  När du vill att hunden rör sig in mot din vänstra sida så står du med klossen bredvid din vänstra fot.