072-2281619 info@vmhundkurser.com

Stadga & Störningar Lektion 3 Online

I den här lektionen sätter vi signal på att greppa en leksak.

 

Greppa leksak på signal

En belöningssignal betyder för hunden att just där gjorde du rätt, belöning kommer.

Vi använder ofta belöningssignaler för matbelöningar, men kan självklart ha belöningssignaler även för leksaker.

I den här lektionen kommer vi sätta en signal på att greppa en leksak ur vår hand.

Vi vill ju att hunden ska veta när den får ta leksaken, och inte bara sno den när den känner för det.

 

Betinga belöningssignalen

När vi lär hunden att greppa leksaken på signal så gör vi på samma sätt som när vi betingar matbelöningssignaler.  Vi ger signalen precis innan hunden utför beteendet.

När vi betingar en matbelöningssignal (t.ex. ett klick, eller ordet rätt) så ger vi först signalen, sen ger vi maten/godiset.

När vi betingar en lekbelöningssignal så ger vi först signalen, sen greppar hunden leksaken.

Välj en ny belöningssignal, som är annorlunda än den du ger för mat/godisbelöningar.

 

 

 

 

 

Kvalitetssäkra belöningssignalen

När du har lärt din hund att greppa leksaken på signal så vill du kvalitetssäkra den.

Det räcker inte med att hunden greppar leksaken när du säger, du behöver även lära hunden att ENDAST greppa leksaken när du säger.

Vi vill ju kunna plocka upp en leksak från golvet utan att hunden slänger sig på den, eller hålla leksaken i våran hand tills vi är redo att belöna hunden.

Du ska alltså kunna hålla fram en leksak utan att hunden tar den.  Inte förrän du gett signalen för att ta den får hunden greppa leksaken.

Vi bygger upp svårighetsgraden i övningen till hunden endast tar leksaken trots att vi viftar runt med den.

 

 

Läxa

Sätt en signal på att greppa leksaken.