072-2281619 info@vmhundkurser.com

Stadga & Störningar DEL 2

Lektion 3 Online

I den förra lektionen jobbade vi med dom tre D’na

Distance

Duration

Distraction

Alltså avstånd, tid och störning.

Ökar vi en svårighet så behöver vi sänka dom andra två.

Ökar vi störningen så behöver vi ha mindre avstånd mellan hund och förare, och mindre tid som hunden behöver hålla sin position, eller mindre tid mellan belöningarna.

Om vi ökar tiden som hunden ska hålla positionen så behöver vi sänka störningsnivån och minska avståndet till föraren.

Om vi ska öka avståndet till föraren så behöver vi minska störningen, och minska tiden som hunden ska sitta stilla innan belöning.

På det här viset kan vi utveckla hundens stadga till att kunna sitta, ligga och stå stilla så att hunden kan utföra det på långa avstånd från föraren, utan belöning, och med större och större störning.

Att jobba bort den omvända lockande handen

Att använda sig av den öppna handen för att tala om för hunden att den ska vara stilla, är en hjälp. 

Vi behöver jobba bort den handen.

I den här filmen pratar jag om hur vi kan göra det.

Filmen börjar med att repetera hur vi utvecklar avstånd och till till belöning för hunden, för att sen handla om hur vi jobbar bort den omvända lockande handen.

 

 

 

 

Differentiella förstärkare

Under den förra lektionen pratade vi även om det fjärde D’et, nämligen differentiella förstärkare.

Differentiella förstärkare betyder att vi utnyttjar mängden belöningar, och kvaliteten i belöningarna, för att skilja på vilken svårighetsnivå hunden jobbar i.

Ju längre hunden håller en position, ju fler belöningar får hunden.

Att jobba med differentiella förstärkare kommer verkligen till sin rätt när vi har tagit bort våran omvänt lockande hand.

Ju längre hunden sitter, eller om hunden sitter på ett större avstånd från föraren, eller om vi har en hög störningsnivå, så kan vi utnyttja differentiella förstärkare för att kompensera att vi har tagit bort vår omvänt lockande hand.

 

Frisignal

Fortsätt att använda dig av frisignalen när du tränar.

Det ger ett extra stöd till hunden i förståelsen för när man ska hålla sin position, och när man får bryta positionen.

Den här filmen repeterar alla stegen i inlärning av frisignalen.

I Stadga & Störning DEL 1 la vi mest fokus på att hunden skulle kunna första steget i frisignalen.  

Nu är det en fördel om du lär hunden steg 2, 3 och 4 också.

Läxa

Jobba bort din omvänt lockande hand.

Tänk på att när du tar bort handen så gör du övningen svårare, så du behöver öka belöningsfrekvensen, sänka avståndet och minska störningen i början.

Utnyttja differentiella förstärkare när du inte längre använder omvända lockande handen.

Lär din hund frisignalens första fyra steg.