072-2281619 info@vmhundkurser.com

Jobba bort belöningar Lektion 1

 

I den här lektionen tittar vi på vilka olika delar ingår i att grunda inför när det är dags att jobba bort belöningar.

Att jobba bort belöningar handlar om så mycket mer än att bara sluta belöna

 

När kan vi börja jobba bort belöningar?

För att börja jobba med uthållighet, eller att jobba bort belöningar, så behöver ett beteende uppfylla två kriterier.

Beteendet behöver ha flyt.

Beteendet behöver vara generaliserat.

 

Vad är flyt?

Flyt är när hunden upprepar ett beteende om och om igen, på exakt samma sätt, utan att tveka.

Så om en hund sätter sig, får en belöning, sätter sig igen, får en belöning, sätter sig igen, får en belöning, då har hunden flyt i beteendet att sätta sig.

Om hunden sätter sig, får en belöning, tar ett steg bakåt och sätter sig, får en belöning, tar ett steg framåt och får en belöning, funderar i tre sekunder och sen sätter sig, får en belöning, då har hunden inte flyt, för då har hunden utfört beteendet på fyra olika sätt.

För att uppfylla kravet flyt, så måste hunden alltså utföra beteendet på exakt samma sätt, utan att tveka, om och om igen.

 

Generalisering

 Hundar är dåliga på att generalisera.  Vilket betyder att om dom har lärt sig ett beteende på en plats, så kan dom det beteendet på den platsen, och inte nödvändigtvis på någon annan plats.

Det är därför man på kurs ibland måste vidhålla att sin hund faktiskt kan sakerna hemma, trots att hunden på kursen ser ut som om man aldrig har tränat den en dag i sitt liv.

För hundar så är alltså inlärda beteenden situationsbundna.

För att hjälpa hunden att generalisera inlärda beteenden, så behöver vi träna på det.

Forskning har visat att för att generalisera ett beteende så behöver hunden lära sig att utföra beteendet i tolv olika situationer.

Alltså hunden behöver LÄRA sig att utföra beteendet i tolv olika situationer. 

Det betyder att vi behöver börja om från noll varje gång vi jobbar med en ny situation, och jobba oss igenom hela processen från början till slut.

En ny situation behöver inte vara en ny plats.

Det kan vara samma plats men med en ny störning.

Eller samma plats med en större störning.

Ju flera situationer vi lär våran hund att utföra ett beteende i, ju mer generaliserat blir beteendet.

Det är inte förrän ett beteende är generaliserat som vi kan påstå att en hund faktiskt kan ett beteende.

Och det är inte förrän ett beteende är generaliserat som vi kan börja jobba bort belöningarna för det beteendet.

 

Vi kan börja förbereda våra hundar redan dag 1 inför att jobba bort belöningar i framtiden.

 Det finns andra sätt att förbereda våra hundar för att kunna jobba bort belöningar, innan vi har ett beteende med flyt som är generaliserat.

 

 

Under den här kursen gång kommer vi titta på alla olika aspekter som ligger till grund för att jobba bort belöningar, och hur vi kan förbereda våra hundar för det, långt innan dom kan särskilt mycket.

Men till att börja med så kommer vi titta på relationen Arbete/Belöning

 

Relationen mellan Arbete och Belöning

För att förenkla när det är dags att jobba bort belöningar, så behöver hunden (och föraren) förstå relationen mellan arbete och belöning.

Det är hundens beteende (arbetet) som styr belöningen, inte belöningen som styr hundens beteende.

Om hunden är fixerad vid godiset, så blir det nästa omöjligt att jobba bort belöningen.

Vi vill lära vår hund att han styr belöningen genom att utföra arbetet.

Måste föraren visa hunden med en godis (eller låtsas hålla i en godis) så styrs beteendet av belöningen, och inte tvärt om.

Den första övningen i den här lektionen är att lära hunden att jobba, trots att belöningen är fullt synlig framför hunden, utan att fixera vid belöningen.

 

 

Den här övningen kan man göra tidigt

I filmen ser vi Flea, 9 veckor, som redan börjat förstå att det är hans beteende (att sätta tassarna på klossen) som styr belöningen.

Vid ett tillfälle så hittar han inte den utkastade belöningen, och istället för att fortsätta leta efter den, så listar han ut att den snabbaste vägen till att få en till belöning är att komma tillbaka och upprepa beteendet.

Det är ett starkt tecken på att han har förstått relationen mellan arbete och belöning.

I den här filmen använder jag samma princip när jag tränar snabba lägganden med Esme.

Läxa

Lär din hund att utföra ett beteende med flyt, trots att det står en godisskål mitt i träningspasset.