072-2281619 info@vmhundkurser.com

Övningar för att öka självförtroende

I den här lektionen tittar vi på olika tricks som ökar din hunds självförtroende.

Du kommer upptäcka hur du kan använda dina tidigare kunskaper i nostarget och tasstarget för att lära hunden flera olika saker.

Du kommer lära dig en ny target, baktasstarget, som du kan använda i din fortsatta balansträning med din hund.

Du kommer få en ökad förståelse för varför det är lärandet av en övning som ger din hund sitt självförtroende, och inte nödvändigtvis själva utförandet av övningen.

Öka din hunds självförtroende

I den här lektionen kommer vi titta på olika övningar som stärker din hunds självförtoende.

Varför är självförtroende viktigt?

Ett starkt självförtroende innebär att du (eller i det här fallet hunden) tror att du kommer att klara olika utmaningar och uppgifter.

När du lyckas med något växer självförtroendet och du blir säkrare på att det kommer att gå bra även nästa gång.

Vi vet ju att känslor smittar bakåt i tiden.

Om din hund känner igen en situation där den har lyckats tidigare, så blir din hund positivt inställd till situationen även denna gång, innan den har upprepat situationen.

Så om din hund klarade av att gå över en läskig bro tidigare, så kommer den känna sig självsäker inför nästa bro, även om den inte har tagit sig över just den här bron.

Ju oftare din hund lyckas med en uppgift, ju starkare blir självförtroendet, och ju mer kommer det starka självförtroendet att smitta bakåt i tiden.

 

Vilka positiva effekter ger ett gott självförtroende?

När vi jobbar med osäkra hundar är självförtroende extra viktigt.  När självförtroendet växer blir det enklare att klara av svåra uppgifter och eventuella motgångar.  

Ju bättre hundens självförtroende är på andra områden, ju bättre kommer hunden lyckas med träningen i dom problemområden du och din hund kämpar med.

Det innebär att varje gång du tränar till exempel fyra tassar i en låda, så tränar du även på att lyckas med framtida hundmöten.

Och varje gång du balanstränar din hund så övar ni er även på att lyckas passera en fotbollsplan med lekande barn utan att tappa fattningen.

 

Hur kan vi stärka hundens självförtroende?

Det finns flera olika sätt att jobba med självförtroende.

Vi har redan tittat på flera olika områden som hjälper din hund att öka sitt självförtroende.

Vi har sett hur självbestämmande,alltså att kunna styra och kontrollera sin egen miljö, ökar hundens självförtroende, t.ex. genom att hunden får välja promenadväg.

Vi har jobbat med fysträning för att stärka både kropp och självförtroende, och övat oss på övningar inom områderna kroppskontroll, balans och styrketräning.

Vi har tittat på hur initiativtagande övningar ger hunden ett ökat självförtroende, genom att lära hunden att kliva in med fyra tassar i en låda.

 

Initiativtagande och självförtroende

I den här lektionen jobbar vi mera med just initiativtagande övningar för att stärka hundens självförtroende ytterligare.

Genom att uppmuntra våra hundar till att ta egna initiativ och våga testa och experimentera i olika, trygga, situationer, kommer hundarna också göra det i svårare situationer.

Kan vi lära våra hundar att lita på sig själva att det dom gör är rätt i en enkel situation, så har dom lättare att ta till sig av det även när vi hamnar i ett skarpt läge.

 

Att lära, inte lura

När vi vill uppmuntra våra hundar till att ta egna initiativ så vill vi visa dom att det är det dom gör, alltså deras beteende, som leder till belöning, inte tvärt om.

Vi vill att hundens beteende gör att belöningen dyker upp.  Inte att belöningen gör att hunden utför beteendet.

Jag kan till exempel belöna min hund för att den la sig ner.  

Då lägger sig hunden först (beteendet är att hunden lägger sig) och sen kommer belöningen fram.

Eller så kan jag hålla en köttbulle (eller låtsas hålla en köttbulle) framför hundens nos och locka ner den i liggande ställning.

Då är det belöningen som gör att hunden utför beteendet.  Då har vi mutat/lockat/lurat hunden till att utföra beteendet.

För att stärka hundens självförtroende vill vi att hunden upptäcker att det är dom egna initiativen som leder till en belöning.  

Vi vill undvika att leda och styra hundens beteenden genom att hålla fram en godbit som den ska följa.  Inget initiativtagande sker när vi mutar/lockar/lurar runt hunden med godis.

 

Dina tidigare kunskaper

Du har redan jobbat med att lära din hund att ta egna initiativ när du lärde din hund nostarget, tasstarget och att kliva in med fyra tassar i en låda.  

I den här lektionen kommer du utveckla dom kunskaperna.

Stå på fötter och Gå på fötter

I den här övningen lär du din hund att själv hitta en position mellan dina fötter, för att sen kliva upp och sätta sina tassar på dina skor.

Du kan även utveckla övningen till att din hund behåller sina tassar på dina skor, medan du går framåt.

Den här övningen är i grund och botten en tasstargetövning.

Du lärde din hund en tasstarget i en tidigare lektion, för att lära den att kliva på en ljudmatta, och du har även utnyttjat tasstargeten när du har balanstränat med din hund i lektionen om fysträning för självförtroende.

Här använder du samma princip, men den här gången är tasstargeten i form av en sko.

För att börja den här övningen kommer du ta en av dina skor (utan att du har den på dig) och lära din hund att trampa på skon, på precis samma sätt som du först lärde in tasstargeten i lektion 3.

Det kan hända att din hund inte alls känner igen det här som en tasstargetövning, så det kan vara bra om du utgår från att din hund inte alls förstår att den ska kliva upp med tassen på skon, och gör den här övningen från allra första början, som om ni aldrig har jobbat med en tasstarget förut.

När din hund har förstått att den ska kliva upp med tassarna på skon, så kan du gå vidare med resten av övningen.

Alla stegen i övningen beskrivs i den här filmen.

(I filmen så visas inte inlärningen av skon som target, det gjordes innan)

 

 

Elefanter på cirkus

Den här övningen består av att lära hunden att sätta upp framtassarna på en kloss/pall och sedan gå runt med baktassarna. 

Så där som elefanterna på cirkus, på den tiden då det fortfarande fanns elefanter på cirkus. 

Övningen kallas även för klossträning eller pallträning.

Det man lär hunden med klossträning är att den kan flytta sina baktassar oberoende av sina framtassar. 

Den här övningen passar hundar i alla åldrar och jag börjar med den redan när valpen flyttar in hos mig.

Du har redan lärt din hund att sätta sina framtassar på ett föremål.

Nu är det dags att bygga vidare på den övningen.

Börja med hunden ståendes framför dig med sina framtassar på ett fast föremål.

Du vill alltså inte använda en balanskudde eller annat ostadigt föremål.

Nu tar du ett litet steg åt höger, och rör dig mot hundens sida.

Du tittar på hundens bakben, och ser du minsta lilla rörelse av en baktass så klickar och belönar du. 

I början behöver du inte bry dig om hur hunden rör tassen, eller vilken av baktassarna hunden rör på, du vill bara skapa en förståelse hos hunden att den ska jobba med just baktassarna. 

Behöver du flytta dig lite närmare hundens vänstra sida för att få fram en till tassrörelse så gör du det, och så klickar du varje gång hunden rör en baktass.

 

 

 

Det viktiga här är att belöna hunden precis när den rör baktassen, inte när den har slutat röra på den. 

Vi får det beteende som vi belönar, och om vi belönar att hunden rör på tassen så får vi en hund som rör på tassen. 

Om vi belönar en hund som har ställt ner tassen på golvet så får vi en hund som står stilla.

När hunden har förstått att det är bakbensrörelse som genererar en belöning så ändrar du kriteriet till att endast belöna när hunden tar ett steg ifrån dig med bakbenen. 

Målbilden är att hunden hela tiden ska förhålla sig mitt emot dig, så när du tar ett litet steg runt klossen så vill du att hunden rör sig ifrån dig och söker sig in mitt emot dig igen.  

 

 

 

I början får man ta det hela långsamt och metodiskt, tills hunden har förstått vad det är man vill. 

Man tjänar inget på att forcera fram rörelser från hunden om hunden inte samtidigt har möjlighet att förstå vad han gör. 

Kom ihåg att proprioception är förmågan att kunna avgöra dem egna kroppsdelarnas position. 

Hunden behöver alltså lära sig att frivilligt och med målmedvetenhet förflytta sig runt klossen, inte bara flytta på sig för att vi trycker undan den med våra egna rörelser. 

Fortsätt att jobba på det här viset tills hunden förstår att den ska röra sig ifrån dig när du rör dig emot den. 

I början av träningen måste man anpassa sina rörelser till hundens nivå. 

Om hunden bara har lärt sig att ta ett steg i taget så gör du bara små rörelser, men vartefter hunden tar fler och fler steg runt klossen så gör du också det, till dess att du kan gå ett helt varv runt klossen, med tårna riktade mot klossen hela tiden och hunden förhåller sig mitt emot dig hela varvet runt.

 

 

 

Kom ihåg att vi jobbar med att hunden SJÄLV ska förstå övningen.  Det är hundens egna förståelse för övningen som ger den självförtroendet.  Att locka hunden runt klossen/pallen med en godis kommer inte öka din hunds självförtroende.

Baktasstarget

Nu ska vi även lära hunden att sätta baktassarna på ett föremål.

Den här övningen kommer du ha nytta av när du fortsätter att träna olika balansövningar från den tidigare lektionen om fysträning för självförtroende.

Placera en kudde eller dyna eller annat föremål en bit bort från dig, så avståndet är lagom för att hunden ska få plats när den står med baktassarna på kudden.

Kasta en belöning bort, bakom hunden.

Hunden kommer troligtvis känna igen scenariot från när du lärde den att kliva upp på föremålet med framtassarna i den tidigare övningen, så din hund kommer troligtvis stanna med framtassarna på föremålet.

Det är helt okej, när framtassarna hamnar på föremålet så erbjuder du din hund en belöning hos dig för att få den att röra sig framåt.

Så fort hundens baktassar hamnar på föremålet så klickar du och belönar igen.

Börja om övningen med att kasta iväg en godbit till hunden, och när hunden återvänder och sätter framtassarna på föremålet så erbjuder du belöning hos dig själv igen och klickar/belönar när baktassarna hamnar på föremålet.

Efter några repetitioner så kommer din hund troligtvis att börja röra sig framåt mot dig utan att stanna med framtassarna först.

Den här filmen visar inlärningen av baktasstarget, och är filmad vid hundens första träningspass, så det är en ganska realistisk bild på hur det kan se ut med en nybörjarhund.

Men det är på inget sätt facit för hur sakta eller fort det borde gå.

Alla hundar lär sig olika fort, oroa dig inte om det tar längre tid för dig och din hund.

Baktasstarget är en proprioceptisk övning, och själva inlärningen av targeten är lika betydelsefull som att hunden kan utföra det färdiga beteendet.

Att lära sig att sätta baktassarna på föremålet är lika viktigt för hundens ökade självförtroende som att stå där med tassarna.  Vägen till kunskapen är lika viktig som själva kunskapen i det här fallet.

 

 

Se på filmen ända till slutet, där du även får se tydliga tecken på trötthet hos hunden, vilket är viktigt att vara lyhörd för när vi jobbar med övningar som kräver fysisk prestation.

 

 

Knuffa föremål

I en tidigare övning använde du en post-it lapp för att få din hund att knuffa omkull en bok.

I den här övningen kan du använda samma metod för att lära din hund att knuffa ett föremål framför sig.

I den här filmen ser du en hund som knuffar en ihoprullad yogamatta, men du kan lika gärna använda en foamroller om du har, eller en boll.

Börja med ett föremål som inte väger så mycket.

Belöna hunden för att den knuffar föremålet framåt med sin nos.

 

 

När din hund behärskar att knuffa ett rullande föremål framför sig, så kan du börja utöka sträckan som hunden ska rulla, så att det inte bara blir en nosdutt på föremålet.

 

Åttan

I den här filmen kan du följa hur Flea fick lära sig att gå en åtta mellan mina ben, och även slalom, genom shejping.  Filmen är oredigerad och visar allt som händer från början till slut.  Det är dock inte facit för hur det ser ut när du gör det med din hund.  Både Flea och jag är vana vid shejping.  Om du och din hund inte är vana vid det så kan det ta lite längre tid.