072-2281619 info@vmhundkurser.com

Apportering

 

I den här lektionen jobbar vi med att lära vår hund att apportera.  Vi delar upp apporteringsträningen i 5 delar.

1. Att greppa ett föremål

2. Att lyfta ett föremål

3. Att hålla fast ett föremål

4. Att utföra beteenden med föremål i munnen (t.ex. springa, sätta sig, göra en ingång)

5. Att lämna av ett föremål på önskad plats (t.ex i förarens hand)

 

När vi tränar apportering delar vi alltså upp vår träning i dom här fem delarna. 

På det viset så kan vi försäkra oss om att hunden kan alla delar som ingår i momentet. 

Vi behöver däremot inte träna dom i den exakta ordningen som står i listan. 

Av praktiska skäl behöver vi så klart börja med punkt 1 och punkt 2, men vi kan t.ex. träna avlämningar innan vi har tränat att hunden ska hålla fast.

 

Att shejpa in apporteringen

Jag lär in apportering genom att shejpa det.  På det sättet så kvittar det om hunden har föremålsintresse eller inte, apporteringen blir ett väl inlärt beteende, oberoende av hundens naturliga inklinationer. 

Jag undviker också att leka in apporteringen. 

I flera apporteringsmoment så ligger föremålet redan utplacerat för hunden att springa till, det är ett ’dött’ föremål. 

Om man leker in apporteringen så är föremålet istället ’levande’, alltså det rör sig hela tiden. 

Om man vill att hunden ska plocka upp ett ’dött’ föremål så känns det ju bakvänt att lära den att plocka upp ett ’levande’ föremål, för då stämmer ju inte det vi lär hunden överens med det vi sedan kräver av hunden.

Så när vi börjar med vår apporteringsträning så placerar vi föremålet framför hunden och klickar (eller ger annan belöningssignal) och belönar när hunden tittar på föremålet. 

Vi klickar och belönar när hunden nosar på föremålet. 

Vi klickar och belönar när hunden sätter nosen mot föremålet. 

Vi klickar och belönar när hunden sätter tänderna runt föremålet. 

När vi har kommit så lång så hunden sätter tänderna runt föremålet så har vi gjort klart punkt 1 i listan.

 

Var inte kvar på samma kriterie för länge

När vi shejpar in apporteringen så är det viktigt att inte ligga kvar på samma kriterie för länge. 

Varje gång vi förstärker ett beteende så ökar vi sannolikheten för att hunden upprepar beteendet. 

Så om hunden duttar sin nos mot föremålet och du förstärker det så ökar du sannolikheten för att hunden ska dutta sin nos mot föremålet igen. 

Men du vill ju egentligen inte att hunden ska dutta sin nos mot föremålet.  Du vill ju att hunden ska öppna sin mun och sätta sina tänder mot föremålet. 

Och när hunden har gjort det så vill du inte förstärka det för många gånger, eftersom du egentligen inte vill att hunden ska öppna sin mun och sätta sina tänder mot föremålet, du vill ju att hunden ska lyfta föremålet. 

Så när vi shejpar något, och speciellt när vi shejpar apportering, så behöver vi gå vidare till nästa kriterie relativt snabbt.

 

 

Generalisera alla stegen

Det är viktigt att vår hund inte fastnar i att bara kunna apportera ett endaste föremål i ett moment.

I tävlingslydnadens startklass så får du som förare ta med en egen apportbock för hunden att apportera, och likaså i rallylydnaden, så i praktiken behöver du bara lära hunden att kunna jobba med ett specifikt föremål.

Jag tycker det är att göra sig själv och sin hund en otjänst. 

Om hunden inte får möjlighet att generalisera sin apportering så kommer den bara kunna plocka upp ett fåtal föremål, nämligen dom som den har tränats på.

För att vara säker på att hunden kan plocka upp vilket föremål som helst så behöver vi alltså generalisera greppandet, och sedan att lyfta. 

Vi måste också generalisera hållandet, att utföra beteenden och avlämningen.

 

Här är filmer som visar dom olika punkterna.

 

 

1  Greppa föremålet

Här shejpar vi fram hundens intresse för föremålet.  Vi belönar när hunden riktar sin uppmärksamhet mot föremålet, tittar på det, nosar på det, sätter tänderna mot det, öppnar munnen mot det.

 

 

2 Lyfta föremål

Vi går vidare till att belöna hunden när den lyfter föremålet från golvet. 

Var försiktig med hur mycket du rör föremålet.  Hunden ska lära sig att plocka upp ett ’dött’ föremål, så var inte där med dina händer och peta på föremålet i tid och otid. 

Om föremålet har hamnat tokigt så hunden inte når det så kan du så klart rätta till det,  men annars så låt det ligga mellan varje repetition så hunden lär sig att plocka upp det oavsett hur det ligger.

 

3 Hålla fast föremålet

Utnyttja det omvända lockandet för att lära hunden att hålla fast föremålet.

När hunden har lyft upp föremålet, istället för att säga din belöningssignal så öppnar du din omvänt lockande hand och belönar hunden innan den tappar föremålet.  I början behöver man vara riktigt snabb med belöningen. 

Förläng sedan tiden som hunden håller föremålet innan du ger belöningssignalen.

 

 

 

 

 

När hunden håller fast föremålet en längre stund så kan du börja kvalitetssäkra hundens grepp genom att picka lite på föremålet.

4 Utföra beteende med föremål i munnen

När hunden kan plocka upp föremålet och hålla fast det så behöver den även lära sig att utföra olika beteenden med föremålet i munnen.  Det kan vara att springa, att sätta sig eller göra en ingång. 

När vi tränar den här delen så tänk på att träna just det som hunden ska lära sig. 

Om vi tränar att hunden ska göra en ingång med föremålet så jobbar vi med föremålet precis framför oss.

5 Avlämning

För att lära hunden att lämna av föremålet i din hand så utnyttjar du nostarget. 

Först får hunden göra flera repetitioner av att dutta sin nos i din hand, sedan presenterardu föremålet och hunden ska då lyfta föremålet och dutta sin nos i din hand. 

I början kommer hunden tappa föremålet precis innan den duttar, men efter några repetitioner så hamnar föremålet i handen. 

Du lär alltså in avlämnandet till att börja med utan att blanda in att hunden ska hålla fast eller utföra en ingång.

 

 

Apporteringslekar

All apportering behöver inte vara riktat mot tävling eller prov.

Glöm inte bort att ha roligt med din hund, och utnyttja olika apporteringslekar för att hålla träningen prestationsfri.