072-2281619 info@vmhundkurser.com

Lektion 5 Fokus och stadga

I den här lektionen tittar vi på hur vi kan lära vår hund att fokusera, och hålla en given position, genom att använda oss av impulskontrollsövningen omvänt lockande. 

 

Omvänt lockande, hur, var  och varför 

Omvänt lockande är ett sätt att träna både impulskontroll och stadga. 

Genom att lära hunden att din öppna hand, fylld med godis, betyder ”Du gör rätt, behåll den positionen” och din stängda hand betyder ”Nu gjorde du fel, återta den positionen du precis bröt” så bygger vi en förståelse i hunden att sitta, ligga eller stå kvar. 

Alltså att hålla position. 

Dom vanligaste positionerna att träna är sitt, ligg och stå.

 

Spelregler för omvänt lockande 

För att lära hunden att hålla position när din hand är öppen behöver du först lära hunden lite spelregler. 

Regel nummer 1 är att låta bli din hand fylld med godis. 

Det allra första du gör i inlärningen är att sträcka fram din knutna näve, fylld med supergott godis. 

Du låter hunden försöka göra inbrott i din hand så mycket den vill. 

Du tar inte bort din hand, säger inte nej, utan låter den helt enkelt hålla på bäst den vill. 

Så fort hunden lättar det minsta lilla på trycket från din knutna näve så belönar du genom att ta en godis ur den knutna handen med den andra handen och belöna. 

Sen fortsätter du att låta hunden försöka göra inbrott. 

Du tar fortfarande inte bort din hand, och säger fortfarande ingenting. 

Varje gång hunden lättar lite på trycket från din godishand så belönar du snabbt genom att ta en godis därifrån med den andra handen och ge hunden. 

Efter ett tag kommer hunden att förstå att det snabbaste sättet att få en godis är att låta bli godishanden!

 

Nästa steg

När du har kommit så långt så gör du om samma process, men den här gången med din godishand öppen! 

När hunden försöker sno godiset i din hand (vilket den så klart kommer försöka göra) så stänger du helt enkelt handen. 

Du rycker inte bort handen, du säger ingenting till hunden, du stänger helt enkelt handen. 

Då kommer hunden känna igen situationen från det tidigare stadiet och komma ihåg att enda vägen till belöning är att låta bli handen. 

Så fort hunden släpper trycket från handen så belönar du. 

Du öppnar handen igen. 

Varje gång hunden försöker sno en godis, så stänger du helt enkelt handen. 

Varje gång hunden inte försöker sno en godis, så öppnar du och belönar, tills du kan sitta med handen helt öppen fylld med godis framför hunden utan att den försöker ta något. 

Det är viktigt att godiset i din hand är supergott, för du vill vara säker på att hunden har förstått övningen och jobbar med sin impulskontroll och att det är därför den inte tar godiset, och inte att den låter bli godiset för att den ändå inte vill ha det.

 

 

 

Att träna stadga, dvs att lära hunden att hålla en position

Nu är det dags att utnyttja övningen för att träna stadga. 

Du börjar med att be hunden att sitta. 

Belöna sättandet och öppna din godisfyllda hand en bit framför hunden. 

Nu börjar det omvända lockandet. 

Så länge hunden sitter kvar så fortsätter du att hela tiden hålla handen öppen och belöna hunden genom att ta en godis ur handen med din andra hand och ge hunden. 

Skulle hunden resa sig så stänger du helt enkelt handen. 

Ryck inte bort handen, säg inget till hunden, utan vänta helt enkelt med din knutna hand tills hunden själv väljer att sätta sig igen.  (första två, tre gånger kan det ta en liten stund innan hunden förstår att den ska återta positionen, dvs sätta sig, men låt hunden komma på det själv utan hjälp från dig) 

Så fort hunden sätter sig igen så öppnar du genast handen och belönar. 

Sen fortsätter du med öppen hand, belönar hunden för att den sitter kvar, stänger handen om hunden råkar ställa sig, och belönar omedelbart och öppnar handen så fort hunden sätter sig igen.

 

 

 

Stängd hand betyder fel, öppen hand betyder rätt

Gör det till en lek, där du försöker locka hunden att resa sig med din öppna hand fylld med smarrigt godis, och hunden säger ”nähä du, mig lurar du inte, jag ska sitta kvar!”

Så länge hunden gör rätt, d.v.s. håller position (i det här fallet, sitter kvar) så är din hand öppen och du fortsätter att belöna genom att ta en godis från den öppna handen med den andra handen och ge hunden medan den sitter.

Så fort hunden bryter position så stänger du handen.

Så fort hunden sätter sig igen så öppnar du handen och belönar. 

 

Stadga i ligg 

Det är viktigt att ganska omgående använda det omvända lockandet även i ligg och stå, så att hunden inte fastnar i att tro att stängd hand betyder sätt dig. 

Istället så ska den stängda handen signalera för hunden att den ska återta den position den hade precis innan den bröt positionen. 

Om du till exempel tränar stadga i ligg, och hunden byter position till antingen sitt eller stå så stänger  du helt enkelt handen tills hunden lägger sig igen, och då öppnar du genast handen igen och belönar.

 

Stadga i stå 

Samma sak gäller när du tränar stadga i stå.

Flyttar hunden på ett ben, eller byter position, så stänger du handen tills hunden återgår till att stå stilla, då öppnar du handen och belönar.

 

 

Frisignal

I samband med att du lär hunden att hålla en position med det omvända lockandet så kan du även lära in en frisignal. 

En frisignal ger hunden tillåtelse att bryta sin position så att det blir ännu tydligare för hunden när den ska vara stilla och när den får röra sig. 

En frisignal betyder ’du gjorde rätt, bryt din position, vi fortsätter att jobba.’ 

En frisignal är inte ett ’varsågod, gå och gör vad du vill.’

Lär in frisignalen i olika steg.

1. Ge frisignalen samtidigt som du kastar belöningen på golvet.

2. Ge frisignalen och belöna först när hunden har rest sig/brutit positionen.

3. Ge frisignalen utan att belöna och gå vidare till nästa repetition.

4. Tappa belöning på golvet.  Belöna hunden att den sitter kvar.

5. Tappa belöningen på golvet.  Ge frisignal.  Hunden ska strunta i belöningen som ligger på golvet och komma direkt till dig och fortsäta att jobba.

 

Utnyttja det omvända lockandet i olika moment

När vi har använt det omvända lockandet för att lära vår hund att stå, ligga eller sitta stilla så kan vi utnyttja det i inlärningen av sättande under gång, läggande under gång och ställande under gång. 

Genom att gå baklänges och ha hunden följa efter oss så kan vi be om ett sitt, ligg eller stå (eller fånga ett frivilligt beteende om vi fortfarande inte har satt kommando på det) och så fort hunden intar den positionen så använder vi det omvända lockandet för att hunden ska förbli kvar. 

När vi tränar det här så är det viktigt att ha föreberett hunden genom att lära den att utföra snabba ställanden, lägganden och sättanden. 

Beteendet ska ske omedelbart på kommando, inte att hunden fortsätter framåt i några steg först, och sen intar positionen. 

I den här filmen kan du se läggande, ställande och sättande under gång (fortfarande under inlärningsstadiet, så det utförs i baklängesmarsch, dvs att jag går baklänges och hunden följer mig) 

I sättandet och läggandet har jag redan arbetat bort omvänt lockande handen, men i ställandet så utnyttjar jag det fortfarande. 

Lägg också märke till att hunden utför beteendet (sätta sig, lägga sig eller ställa sig) direkt på signal, alltså så fort jag säger kommandot. 

Hunden förblir i sin position tills frisignalen ges.

 

 

Du kombinerar alltså olika grunder från tidigare lektioner och sätter ihop dom till ett moment.

Hunden följer mig när jag går baklänges (följsamhetsövning från lektion 4)

Hunden sätter sig (sittövning från lektion 2), ställer sig eller lägger sig på kommando (från lektion 3)

Hunden håller positionen genom omvänt lockande (lektion 5) och bryter inte positionen förrän en frisignal ges (lektion 5)

Läxa

Fortsätt att jobba med det omvända lockandet i positionerna sitt, ligg och stå.

Börja att lära in en frisignal.

 

Rekommenderad läsning inför nästa kurstillfälle

Störnings- och miljöträning s. 84

Tasstarget s. 153

Ta i- och tempoövningar s. 194