072-2281619 info@vmhundkurser.com

Flyt

När hunden upprepar ett beteende om och om igen så kallas det för flyt. T.ex. hunden sätter sig, jag klickar, kastar iväg belöningen, hunden äter upp belöningen och sätter sig igen, jag klickar, kastar iväg belöningen, hunden äter upp belöningen och sätter sig igen, osv osv. Den här filmen visar en hund som har flyt i beteendet ’att lägga sig’.

 

 

Som vi vet så fungerar en förstärkare så att den ökar sannolikheten för att ett beteende upprepas, och klicket talar om för hunden vilket beteende som ska upprepas. När dom här två sakerna fungerar ihop så hamnar hunden tillslut i flyt, alltså hunden upprepar beteendet efter varje förstärkare.

När vi arbetar med flyt så kan vi utnyttja vår belöningsplacering för att stärka hundens förståelse för uppgiften. När du först börjar att fånga varje gång hunden lägger sig, så belönar du med fördel hunden i liggande position, för att verkligen förstärka förståelsen hos hunden att det lönar sig att ligga. Men när du märker att hunden börjar få flyt i läggandet så ändrar du din belöningsplacering så att du belönar hunden ur position. Du klickar fortfarande när hunden lägger sig ner, för att tala om att det är läggandet som är rätt, men du kastar nu istället iväg din belöning bort från hunden, så att hunden bryter sin position och hamnar en bit därifrån. På så sätt så kan du kvalitetssäkra att hunden verkligen har förstått att han ska lägga sig igen.

Flyt är ett sätt för oss att veta med ganska hög säkerhet att hunden faktiskt kan och förstår en övning. Flyt är riktmärket för när det är dags att höja kriterierna i en övning för att utveckla den till nästa steg. I filmen ovan så är flytet tecknet för matte att hon ska börja jobba med att resa sig själv för att hunden inte bara ska kunna lägga sig när hon sitter på golvet. Flyt är också en grundförutsättning när vi ska sätta kommando på något.

Sätta kommando på beteenden

När man pratar om att sätta kommando på något inom modern hundträning så pratar man om signalkontroll. Signalen (kommandot) tränas in på ett sådant strukturerat och gediget sätt att man har total kontroll över signalen, dvs hunden utför beteendet på signal varje gång man ger signalen, endast när man ger signalen, och med full förståelse för signalens betydelse. För att få signalkontroll så behöver man gå igenom 7 olika punkter, punkt för punkt, i rätt ordning, utan att skynda sig igenom någon av punkterna. Varje steg i punktlistan bygger på att hunden har en djup förståelse för steget innan, så börjar man slarva i något av stegen så påverkar det resten av inlärningen negativt. Så här ser punktlistan med dom olika stegen ut.

 

Jag ska förklara dom olika stegen i punktlistan.

Skapa flyt på det färdiga beteendet

Det här är nog den allra viktigaste punkten. Utan ett väl inlärt flyt i beteendet så fallerar resten av inlärningen. I klickerträning pratar man om 80 % regeln. När hunden gör rätt 8 gånger av 10, eller fyra gånger av fem, så är det dags att höja kriteriet. När man har höjt kriteriet hela vägen till det färdiga beteendet och man har flyt så är det dags att sätta signal på det hela. Men var noga med att det verkligen är det färdiga beteendet ni har flyt i. Om jag till exempel vill sätta signal på beteendet ’ligg’ och jag visserligen har flyt i det, men jag fortfarande sitter på golvet och jobbar med min hund när vi tränar ligg, så är jag inte redo att sätta signal på det. För jag vill ju inte behöva sätta mig på golvet varje gång hunden ska lägga sig. Istället behöver jag se till att hunden kan utföra beteendet med flyt även när jag står upp, utan några som helst hjälper, innan jag börjar jobba med signalen. Det är alltså viktigt att tänka på dels hur hunden ska utföra det färdiga beteendet, men även hur du själv ska agera i det färdiga beteendet.

 

Inför signal medan hunden utför beteendet

När du har säkerställt dig om att hunden har flyt i det färdiga beteendet så är det dags att börja införa signalen medan hunden utför beteendet. Hundar lär sig att koppla ihop ett kommando med ett beteende genom att höra ljudet (för en hund så är ju ett ord egentligen bara ett konstigt ljud) samtidigt som den utför beteendet. Genom att upprepa signalen flera gånger medan hunden utför beteendet så hjälper vi den att koppla ihop dom två olika sakerna. I det här steget så ger vi alltså signalen när hunden är halvvägs igenom beteendet, och när beteendet är utfört så klickar vi och belönar. Så t.ex så säger vi ordet ’ligg’ när hunden är halvvägs ner i läggandet, och när hunden ligger så klicker och belönar vi.

 

Inför signal innan hunden utför beteendet (hundens initiativ)

När vi har repeterat signalen flera gånger medan hunden utför beteendet, så är det dags att vänja hunden vid att höra signalen innan den utför beteendet. Vi kommer nu alltså ge signalen precis innan hunden är på väg att utföra beteendet. Hur vet vi att hunden är på väg att utföra beteendet då? Jo, för vi har ju flyt på beteendet, så vi vet att så fort hunden har ätit upp belöningen från förra repetitionen så kommer hunden upprepa beteendet igen. Vi kommer alltså att införa signalen precis innan hunden utför beteendet, men hade vi inte sagt nåt så hade hunden utfört beteendet ändå. Det är alltså egentligen hunden som tar initiativet till att utföra beteendet, vi smyger bara in vår signal precis innan. Till en utomstående ser det alltså ut som att vi säger kommandot och hunden utför beteendet, men det är inte vi som styr, det är flytet som styr.

 

Inför signal innan hunden utför beteendet (förarens intitiativ)

När vi har repeterat signalen flera gånger precis innan beteendet så är det dags att göra en liten finjustering. Vi kommer nu att ge signalen innan beteendet, men den här gången gör vi det på vårat initiativ. Det är alltså inte längre flytet som styr beteendet, utan nu ska våran signal styra beteendet. Det här är en svår punkt. Speciellt om vi har varit noga med att ha ett väl fungerande flyt. Nu måste vi börja motverka flytet. Här är mitt tips att träna superkorta pass med 2, max 3 repetitioner per träningspass. Anledningen är att om vi gör fler repetitioner så tar flytet över. Om jag börjar ett träningspass med att ge signalen så är det min signal som styr beteendet. Om jag ger signalen en gång till så är det fortfarande signalen som styr beteendet, men fortsätter jag att träna så kommer flytet att kicka in och hunden kommer börja utföra beteendet frivilligt igen. Det är därför viktigt att avbryta innan detta sker, så jag är helt säker på att det är signalen som styr beteendet och inte flytet.

 

Belöna beteendet endast när det utförs på signal

Det här steget i punktlistan är starkt kopplat till steget innan. Eftersom vi vill att det är signalen som styr beteendet så behöver vi vara noga med att inte längre belöna beteendet när det har skett som ett frivilligt beteende. I den här punkten jobbar vi med lite längre träningspass än i punkten ovanför, och lär hunden att det inte är värt något att utföra beteendet utan signal. Till exempel; vi säger ligg, hunden lägger sig, vi klickar och belönar. Vi säger ligg, hunden lägger sig, vi klickar och belönar, vi säger ligg, hunden lägger sig, vi klickar och belönar. Hunden lägger sig frivilligt utan signal, ingen belöning, vi säger ligg, hunden lägger sig, vi klickar och belönar. På det här sättet lär sig hunden att det inte är värt att lägga energi på att utföra beteendet utan signal, för man får inget för det. Låt inte hunden stå och utföra beteendet flera gånger på rad utan signal. Om hunden har råkat göra det en gång så var snabb med att ge signalen efteråt så att hunden får möjligheten att göra rätt.

 

Inför nonsenssignaler i träningspasset

När hunden utför beteendet på signal, och endast på signal, så är det dags att börja jobba med hundens ordförståelse. Vi kommer nu att införa en nonsenssignal mitt i träningspasset för att säkerställa oss om att hunden faktiskt lyssnar på vad vi säger och inte bara chansar på vilket beteende som ska utföras. Till exempel så säger vi ’ligg’, hunden lägger sig, vi klickar och belönar. Vi säger ’ligg’, hunden lägger sig, vi klickar och belönar. Vi säger ’ligg’, hunden lägger sig, vi klickar och belönar. Vi säger ’elefant’, hunden lägger sig, vi upptäcker att hunden inte alls lyssnar på vad vi säger, utan bara reagerar på att vi säger något. Målet för det här steget är alltså att hunden verkligen lyssnar på vad vi säger, och låter bli att utföra beteendet när vi ger en nonsenssignal.

 

Inför andra signaler i träningspasset

Här gör vi som i punkten ovan, men istället för nonsenssignaler så inför vi andra, redan inlärda signaler. Till exempel så säger vi ’ligg’, hunden lägger sig, vi klickar och belönar. Vi säger ’ligg’, hunden lägger sig, vi klickar och belönar. Vi säger ’ligg’, hunden lägger sig, vi klickar och belönar. Vi säger ’sitt’, hunden sätter sig, vi klickar och belönar. Målet för det här steget är alltså att hunden börjar diskriminera mellan olika inlärda signaler och utför rätt beteende på rätt signal. Ett väldigt vanligt scenario som jag ser när jag arbetar med hundar är att ägaren säger ’ligg’, hunden sätter sig. Ägaren upprepar kommandot och hunden lägger sig. Ägaren anser att hunden kan lägga sig på kommando. Men vad som egentligen har hänt, ur hundens perspektiv är: ägaren har sagt nåt, det brukar vara sitt så jag testar det först. Ägaren säger nåt igen, då var det nog inte sitt. Då var det säkert ligg, jag testar det. Som du ser så är det en ganska lång och invecklad process att sätta signalkontroll på ett beteende, men vill man ha total kontroll över beteendet så är det värt det. Med total kontroll så menar jag att hunden utför det första gången signalen ges, endast när signalen ges, och har full förståelse för just vad den signalen innebär. Måste man ha total kontroll på alla signaler då? Nej, verkligen inte. Det är ju inte särskilt viktigt att hunden kan vinka eller utföra andra tricks om man bara ska använda dom till att träna för skojs skull. Men om man ska tävla i tricks (freestyle) så är det däremot viktigt att hunden kan utföra beteendet med total kontroll på signalen. Så om man ska tävla, eller arbeta med sin hund i vallning, jakt eller tjänst, så är det viktigt att man har signalkontroll. Jag anser även att inkallning bör ha signalkontroll, eftersom det är något som kan rädda hundens liv, samt är en förutsättning för att kunna ha hunden lös. Signal betyder så klart inte nödvändigtvis ett verbalt kommando, utan kan lika gärna vara ett handtecken, en vissling eller annat ljud, en blinkande lampa eller ett föremål. Man kan ju till exempel lära hunden att när dörrklockan plingar (signal) så går man och lägger sig i sin säng (beteende).