072-2281619 info@vmhundkurser.com

BAKLÄNGESKEDJNING

Vad är baklängeskedjning?

Baklängeskedjning är ett sätt att skapa en beteendekedja, där man börjar bakifrån, därav namnet.

Vi kan se varje beteende som en enskild länk, och så sätter vi ihop länkarna till en kedja.

Vi kan utnyttja det för att kedja ihop grundfärdigheter till delmoment.

Eller delmoment till hela moment.

Eller hela moment till flera moment, för tävling.

Varför baklängeskedja?

Baklängeskedjning skapar stabila beteendekedjor (eller stabila moment) som inte behöver plockas isär och sättas ihop hela tiden.

När vi väl har baklängeskedjat klart ett färdigt moment, så är det sällan det behöver plockas isär och “lagas” eller “repareras” som annars ofta blir nödvändigt med framlängeskedjning.

Inlärningen blir också mer djupgående hos hunden vid baklängeskedjning än vid framlängeskedjning.

Båda dom här sakerna ger hunden större förberedelse för att prestera bättre på tävling eller prov (eller klara svårare uppgifter i vardagen)

Att baklängeskedja moment förbättrar även uthålligheten mellan belöningar.

 

Skillnaden mellan framlänges och baklänges

När vi framlängeskedjar så bygger vi på delmomenten i den ordning som dom ska utföras i kedjan. 

 

Om vi skapar ett helt eget moment som exempel: Jag vill lära min hund att hoppa upp på en stol, snurra ett varv och sedan vinka med en framtass.

Förutsättningen för att kedja ihop dessa tre delmoment (hoppa upp på stolen, snurra, vinka) är att hunden redan har lärt sig att göra dom sakerna en och en.

När vi framlängeskedjar så bygger vi ihop kedjan genom att lägga till varje delmoment i den ordning som dom ska utföras, så först belönar du hunden för att den hoppar upp på stolen. 

Sen ber du hunden hoppa upp på stolen och snurra ett varv, så belönar du att hunden snurrar ett varv. 

Till sist så ber du hunden hoppa upp på stolen, snurra ett varv och vinka, och så belönar du att hunden vinkar.

Du förlänger alltså hur länge hunden ska jobba innan den får en belöning genom att lägga till ett nytt delmoment innan varje belöning.

 

När vi baklängeskedjar så gör vi tvärt om, vi bygger momentet bakifrån.  

Om vi använder samma kedja som exempel: Hoppa upp på en stol, snurra ett varv och vinka.

I en baklängeskedja börjar du med att belöna att hunden vinkar. 

Sen ber du hunden att först snurra, sen vinka innan du belönar. 

Till sist så ber du hunden hoppa upp på stolen, snurra och vinka innan du belönar.

I en baklängeskedja så är det alltid bara den sista delen i kedjan som belönas (i det här fallet vinka) medan i en framlängeskedja så ändras hela tiden vilket delmoment det är som belönas.

I både framlängeskedjning och baklängeskedjning måste vi se till att först lära hunden alla delar som ingår i den färdiga kedjan var för sig.  

Varje länk (beteende) måste vara väl inlärt innan vi kedjar.

Den här filmen visar hur vi baklängeskedjar om vi vill skapa en kedja där hunden utför ligg, nosdutt sitt.


 

Fördelar med baklängeskedjning

Förutom att hunden får en djupare inlärning när vi baklängeskedjar, så minskar det även på frustrationen hos hunden, eftersom den alltid vet exakt vilken del av kedjan (den sista) som leder till belöning.

När vi baklängeskedjar flera delmoment eller hela moment så upptäcker vi snabbt vilken som är den svaga länken i kedjan.  Därför kan vi utnyttja baklängeskedjning för att kvalitetssäkra alla våra moment.

Baklängeskedjning leder till att varje länk i kedjan förstärker tidigare länkar, vilket gör kedjan starkare ju längre in i kedjan vi kommer.  Det gör även att baklängeskedjning är ett utmärkt sätt att jobba bort belöningar och få mer uthållighet i träningen, i förberedelse för att tävla.

Nackdelar med baklängeskedjning

Det finns dock nackdelar med baklängeskedjning.

Baklängeskedjning kan leda till att hunden, under en period av inlärningen av kedjan, hoppar över vissa av kedjans moment. Den vet att belöningen kommer i det sista delmomentet, så då vill den dit fortare, och kan börja ta genvägar dit.

Det kan även, under samma inlärningsfas, leda till att hunden “tjuvstartar” på vissa delar av kedjan innan ett kommando har getts, eftersom hunden vet vad nästa del är som den ska utföra. (Den här nackdelen blir dock en fördel när vi vill att flera delmoment ska utföras på rad med endast ett kommando)

Allting går inte att baklängeskedja

Det finns saker som inte går att baklängeskedja.

Men det som går att baklängeskedja kan med fördel göras.

Vi behöver heller inte vänta tills vi har flera delmoment att kedja ihop.  

Det räcker med två.

Om din hund bara kan två saker, kedja ihop dom (baklänges)

På så sätt övar sig hunden (och du) på konceptet av baklängeskedjning tidigt.