072-2281619 info@vmhundkurser.com

Jobba bort belöningar Lektion 3

 

I första online lektionen tittade vi på vikten av att ha flyt  i ett beteende, samt att ha generaliserat det beteendet.

Vi tittade även på relationen mellan arbete och belöning, och hur vi kan genomsyra vår träning redan dag 1 med konceptet att belöningen styr inte beteendet, utan beteendet styr belöningen.

Förra lektionen utförde vi praktiska övningar där vi kedjade ihop befintliga beteenden för att lära våra hundar att jobba längre innan en belöning.

Vi utnyttjade beteenden som vi redan hade flyt i, och hade våra belöningar framme och synligt för hunden för att åter igen genomsyra träningen med konceptet av relationen mellan arbete och belöning.

Vi märkte hur kvaliteten på dom olika delmomenten försämrades när vi satte ihop dom i en kedja, något som ofta händer om beteendet inte är generaliserat ordentligt.

I den här lektionen

I den här lektionen ska vi titta på engagemang, och hur vi utnyttjar det när vi vill jobba bort belöningar.

 

Vad är engagemang?

Professor David J. Shernoff definierar engagemang som ”The heightened, simultaneous experience of concentration, interest and enjoyment in the task at hand.”

Alltså en eleverad och samtidigt upplevelse av koncentration, intresse och nöje i uppgiften framför sig.

För att vara engagerad i en uppgift behöver hunden alltså vara fokuserad på uppgiften samtidigt som den visar intresse och nöje i uppgiften.

Här behöver vi skilja på engagemang i belöningen och engagemang i uppgiften.

För att kunna öka hundens uthållighet i träningen och jobba bort belöningen, så behöver hundens engagemang rikta sig mot uppgiften (beteendet) oh mot föraten, inte belöningen.

Hunden behöver fortfarande vilja ha belöningen, den fungerar fortfarande som motivation, men hundens fokus behöver ligga i att utföra övningen korrekt, inte i att fixera vid belöningen.

 

 

Sociala belöningar 

På nästa fysiska lektion kommer vi börja jobba med sociala belöningar.

Du kan förbereda din hund för det genom att börja testa olika sociala belöningar under dom kommande dagarna.

En social belöning kan bestå av att leka tillsammans, putta och knuffa på varandra, jaga ikapp, hoppa och studsa, snurra eller utöva något annat beteende som din hund tycker mycket om att göra.

I sociala belöningar använder vi inte mat eller leksaker.

Hur tycker din hund om att leka med dig?

Gillar den att brottas?

Jaga dig?

Bli jagad?

Hoppa och studsa?

Testa dig fram för att hitta olika saker din hund uppskattar att göra tillsammans med dig.

Använd det inte som belöning ännu, alltså be inte hunden prestera något innan ni utför dom nya lekarna, utan testa bara olika sätt att leka, helt kravlöst, utan att lägga in någon prestation. 

 

Läxa

Hitta minst ett, gärna tre, sätt som din hund uppskattar att leka tillsammans med dig.

Vi kommer att använda den sociala belöningen i nästa fysiska lektion.