072-2281619 info@vmhundkurser.com

Filtträning Lektion 1 online

Vi kommer börja med att lära våra hundar att uppsöka en filt, upphöjd bädd, eller bur.

Filmerna i den här lektionen är med en filt, men det är samma princip för en bur eller upphöjd bädd.

Vi kommer inte att locka dit dom, istället kommer vi låta dom upptäcka att ju närmare dom kommer till filten/bädden/buren, ju mer belöningar får dom.

Vi kommer alltså att använda filten som en target.

 

Vad är en target?

Target betyder mål på engelska, och man använder targets i träning när man vill ge hunden ett mål att röra sig mot.

Oftast så använder man nostarget, där hunden ska dutta sin nos mot något, t.ex. vår handflata, eller tasstarget, där hunden ska sätta tassarna på något.

Men man kan använda vilka kroppsdelar som helst som target.

I djurparker tränar man ofta djur med hjälp av targets.

Man har t.ex. lärt lejon att luta sin skuldra mot staketet, så att veterinären kan komma åt och ge sprutor.

Men i hundträningsvärlden så är det oftast nos och tasstarget man använder sig av, även om det så klart förekommer andra targets.

Vi kommer att använda hundens alla fyra tassar som target.

 

Att få hunden att kliva på filten utan att den lockas eller mutas

Första övningen är alltså att shejpa (forma) fram att hunden sätter alla tassarna på en filt.

Det är viktigt att hunden själv väljer att kliva med tassarna på filten, utan att du lockar eller mutar upp hunden.

Om du lockar/mutar hunden på filten så hamnar han visserligen där han ska vara, men han har ingen förståelse för hur han hamnade där.

Och i den här kursen jobbar vi ju med att lära, inte lura.

 

Börja med att placera filten mellan dig och din hund

Så fort hunden visar minsta intresse för filten så klickar och belönar du.

Du behöver så klart inte använda en klicker, utan kan använda vilken belöningssignal som helst.

När hunden tittar på filten, klicka och belöna.

När hunden nosar på filten, klicka och belöna.

När hunden lyfter en tass mot filten, klicka och belöna.

På så sätt formar du fram att hunden sätter först en tass, och sedan två tassar och till sist alla tassar på filten.

Varje gång hunden har ställt sig på filten så kastar du iväg belöningen, så hunden har möjlighet att komma tillbaka och ställa sig på filten igen.

 

 

 

När hunden hittar till filten varje gång så kan du börja vänta på att han ska lägga sig.

Du kan träna på några frivilliga lägganden (alltså utan kommando) först utan filt, och sedan ta fram filten igen och vänta på ett frivilligt läggande från hunden.

Du vill alltså inte använda ett kommando för läggandet. 

Vi vill att hunden uppsöker filten och automatiskt lägger sig när han kommer fram.

Håll dina belöningar lugna.

Ge flera belöningar när hunden lägger sig, så att det finns ett värde för hunden att ligga kvar.

 

 

När hunden hittar till filten och lägger sig varje gång så kan du börja jobba med att hunden ska ligga kvar.

Ge flera lugna belöningar medan hunden ligger på plats.

Undvik att använda omvänt lockande för att få hunden att ligga kvar.

Vi vill att hunden slappnar av på filten.  Omvänt lockande är istället en väldigt aktiv form av stadga.

 

 

 

Nu kan du börja utöka avståndet till filten.

Eftersom som har gjort övningen svårare (ökat avståndet) så behöver du göra själva övningen lättare.

Nu räcker det med att hunden kliver på filten.

Klicka och belöna när hunden hittar till filten i flera repetitioner.

När hunden hittar till filten även på det här avståndet så kan du börja vänta på att hunden lägger sig innan belöningen.

Se till att belöningen alltid kommer vid filten.  

Värdet ska finnas vid filten, inte vid dig.

 

 

För varje gång som du utökar avståndet till filten, så återgår du i några repetitioner till att belöna att hunden hittar till filten, innan du utökar med att vänta på att hunden lägger sig ner.

 

Läxa

Lär hunden att hitta till filten/buren/upphöjda bädden.

Fånga frivilliga lägganden på filten/buren/upphöjda bädden.

Belöna att hunden ligger kvar.

Locka eller muta inte hunden till filten.

Visa inte hunden till filten.

Lägg inte på något kommando.