072-2281619 info@vmhundkurser.com

Från Valp till Stjärna lektion 4

 

I den här lektionen fokuserar vi på följsamhet.

Ett fotgående består av massor av olika delar (ingångar, vänstersvängar, högersvängar, halter, tempoväxlingar, sidostegsförflyttningar, uthållighet, position, fokus, stegförflyttningar bakåt, och mycket mer) och i den här lektionen ska vi titta på några av dessa delar.

Vi ska titta på följsamhet, position, ingångar, vänstersvängar och att backa.

 

Klossträning

Den första övningen är klossträning.

Klossträning gör vi för att hjälpa hunden att förstå att den äger ett par bakben.

Föreställ dig att du vill lära din hund att ge vacker tass med ett framben.

Relativt enkelt att lära, eller hur?

Tänk dig nu att du vill lära hunden vacker tass med ett bakben.

Plötsligt blir det mycket svårare att lista ut hur man ska göra.

I klossträning så lär man hunden att röra sina bakben oberoende av sina framben.

Vi använder klossträningen till att lära hunden göra ingångar (hitta in i fotposition) och göra vänstersvängar.

Här är en punktlista med tillhörande film för att visa dom olika stegen i klossträningen.

  1. Lär hunden att kliva upp med framtassarna på klossen utan att locka eller ge kommando.
  2. Skapa ett driv hos hunden att söka sig till klossen med intensitet. Det ska vara häftigt att ställa sig på klossen.  Kvalitetssäkra genom att kasta belöningen bakom hunden.
  3. Rör dig mot hunden för att skapa bakbensrörelser. Klicka och belöna för minsta lilla rörelse av baktassarna, oavsett om det är i rätt riktning eller inte.  I det här stadiet ska vi endast ge hunden information om att det är baktassarna vi jobbar med.
  4. När vi ser att hunden har förstått att det är just baktassarna vi jobbar med så ändrar vi kriteriet. Nu klickar och belönar vi endast för rörelser i rätt riktning, men fortfarande för väldigt små rörelser.
  5. När vi ser att hunden har förstått att det bara är steg i rätt riktning som lönar sig så höjer vi kriteriet till att hunden ska ta två steg (i rätt riktning) innan vi klickar och belönar. Kom ihåg att klicka i rörelsen, inte när hunden redan har tagit stegen.
  6. Fortsätt att träna genom att du tar ett steg runt klossen och hunden tar ett till flera steg och hamnar på så sätt mitt emot dig. Belöna alltid hunden när ni står mitt emot varandra, du vill ha hundens belöningsförväntan just där.  Tänk även på hur du står.  Du ska ha tårna mot klossen.
  7. När hunden kan följa dig runt klossen ett helt varv och hela tiden befinna sig mitt emot dig så ställer du dig med sidan av foten mot klossen. Klossen ska alltså vara vid sidan av din vänstra fot.  Nu ska hunden lära sig att röra sig trots att du står stilla.  Eftersom vi har gjort övningen svårare (ändrat på spelreglerna genom att nu helt plötsligt stå stilla) så måste vi sänka kriterierna.  Nu belönar vi minsta lilla rörelse från baktassarna igen.  Vi går igenom samma steg som tidigare och belönar för ett steg, två steg o.s.v. tills hunden kan röra sig med lätthet mot din vänstra sida när du står stilla.
  8. Kliv runt klossen ett kvarts varv (fortfarande med klossen på sidan av din vänstra fot) och belöna hunden när den rört sig in i fotposition.
  9. Kliv runt klossen ett halvt varv (fortfarande med klossen på sidan av din vänstra fot) och belöna hunden när den rört sig in i fotposition.
  10. Kasta belöningen framåt så hunden måste söka sig tillbaka till klossen och röra sig runt in i position medan du står stilla.

KOM IHÅG

När du vill att hunden rör sig med dig mitt emot så står du med tårna mot klossen.

När du vill att hunden rör sig in mot din vänstra sida så står du med klossen bredvid din vänstra fot.

 

 

Backa

Att lära hunden att backa bygger också på bakdelskontroll. 

En hund som backar utan att flytta på bakbenen hamnar ju tillslut i sittande position.

Det finns flera sätt att få fram ett rakt och snyggt backande. 

Man kan fånga backandet, shejpa backandet och använda baktasstarget. 

Jag kommer förklara hur du kan fånga backandet.

När du lär hunden att backa så börjar du med att stå med hunden framför dig. 

Ställ dig ganska bredbent och lägg en godis mellan dina fötter. 

Hunden kliver fram för att äta upp godiset, och för att komma ut från mellan dina fötter så måste hunden nu ta ett par steg bakåt. 

Den här bakåtrörelsen som hunden gör för att ta sig ut från dina ben utnyttjar dugenom att belöna hunden. 

Vi får ju det beteende som vi belönar, och om du belönar en hund som backar, så får du en hund som backar. 

Använd din belöningsplacering för att få fram fler steg bakåt. 

Genom att kasta godiset mellan frambenen på hunden så uppmuntrar du hunden att ta ännu ett steg bakåt för att nå belöningen. 

Passa på att belöna även det steget, och kasta nästa godis mellan frambenen på hunden, osv, osv.

Så för varje steg bakåt som hunden tar så belönar du steget genom att kasta en godis mellan frambenen på hunden. 

När hunden kliver bakåt för att nå belöningen så belönar du även det steget med en ny godis mellan frambenen. 

I början belönar du hunden för varje steg den tar bakåt, oavsett vilket ben hunden flyttar, men du övergår snart till att endast belöna när bakbenen förflyttas bakåt. 

En hund som endast flyttar framtassarna bakåt hamnar nämligen i sittande ställning, och för att undvika det så vill du tala om så tidigt som möjligt för hunden att det är bakbensrörelsen som har ett värde.

För att få igång hundens bakåtrörelse placerar du alltså en godis mellan mina fötter som hunden får ta. 

När hunden tar ett par steg bakåt för att ta sig ut från mellan dina ben så belönar du bakåtrörelsen genom att kasta en godis mellan hundens framben. 

För att nå den godisen tar hunden ännu ett par steg bakåt, och då passar du på att belöna hundens bakåtrörelse igen genom att kasta en till godis mellan hundens framben. 

Tänk på att belöna hunden när den backar, inte när den står still.  Belönar vi en hund som backar så får vi en hund som backar.

I början backar hunden bara för att nå belöningen som du har kastat mellan frambenen och är inte alls medveten om vad han gör, men vartefter som polletten trillar ner så får vi fram fler och fler medvetna steg bakåt. 

Här är det viktigt att tänka kvalitet, snarare än kvantitet. 

Jag vill hellre att min hund kan ta tre stadiga och kontrollerade steg rakt bakåt, än att han kan ta tio ofokuserade steg snett bakåt. 

Uthålligheten kan vi jobba på senare, när den rätta tekniken sitter ordentligt.

 

Följsamhet

I den här delen ska vi prata om följsamhet, grunden för det som senare ska bli vårat fotgående. 

När vi pratar om ett tävlingsmässigt fotgående så pratar man om linförighet och fritt följ. 

Linförighet är fotgående med koppel, fritt följ är fotgående utan koppel.

När vi tränar följsamhet så täcker det upp ganska mycket. 

Det är ett ganska slarvigt uttryck. 

Vad är det jag egentligen tränar? 

Att hunden följer mig? 

Om jag gör en sväng och hunden svänger också, hur lång tid mellan att jag svänger och att hunden svänger får det gå för att det ska räknas som följsamhet? 

Får den masa sakta efter mig? 

Den är visserligen följsam (följer mig) men är det verkligen det jag vill träna på? 

Följsamhet är uppbyggt av olika saker, bland annat position och engagemang.

När vi backar, och hunden följer efter oss, så vill vi att den gör det med ett visst engagemang (håller samma tempo som oss, är uppmärksam på oss istället för omgiviningen) och i en viss position. 

Vi kanske vill ha hunden exakt framför oss, lite till höger eller lite till vänster. 

Det beror helt på vad vi vill ha för slutposition.

Om jag backar, och hunden följer mig, och jag belönar hela tiden ur min vänstra hand när handen hänger naturligt vid min sida, så kommer jag få en hund som går åt min vänstra sida. 

Och om jag istället belönar ur min högra hand vid min högra sida så får jag en hund som rör sig vid min högra sida.

När jag sedan vänder och går framåt så kommer hunden automatiskt att hamna på den sidan som jag har matat den när jag backade. 

Så vill jag jobba med att ha hunden på min vänstra sida, så belönar jag ur min vänstra hand både när jag backar och när jag går framåt.

Så jag börjar med att belöna hundens engagemang medan vi står stilla, och när vi känner att vi har den uppmärksamheten vi vill ha så börjar vi att backa. 

När hunden följer efter så belönar vi. 

Det vi vill förstärka är saker som: att hunden går med fyra tassar i backen snarare än fyra tassar i luften, att hunden är engagerad i oss istället för omgivningen, att hunden följer oss i vårt tempo.

När vi har gjort flera repetitioner av att backa, och vi känner att vi har en hund som verkligen förstår både hur den ska gå och var den ska gå, så gör jag samma sak fast framåt. 

Men vi börjar inte bara att helt plötsligt gå framåt och hoppas att hunden följer med. 

Vi börjar fortfarande med att förstärka hundens kontakt medan vi står stilla, och sedan backar vi tills vi känner att vi verkligen har med oss hunden. 

Sen, medan vi backar, så börjar vi att röra oss framåt. 

När hunden hamnar i fotposition så fångar vi beteendet genom att belöna och fortsätter att  belöna så länge hunden går i rätt position. 

Så fort hunden glider ur position så börjar vi backa igen.

På så vis ser vi till att hunden hela tiden jobbar med positionen, ibland genom att vi backar, och ibland genom att vi går framåt.

Läxa

Jobba vidare med följsamheten (du backar och hunden följer dig), klossträningen och att lära hunden att backa.

 

Rekommenderad läsning

Se din hund som en individ s. 18

Du är en individ, utveckla dina kunskaper s.22

Nostarget s.151

Hopp-stå s. 157

Koncentrationsövningar s. 182