072-2281619 info@vmhundkurser.com

ENGAGEMAGN & FOKUS LEKTION 4

 

I förra lektionen jobbade vi med att hunden skulle hålla sitt engagemang och fokus trots yttre störningar.  

Då räckte det med att hunden engagerade sig i föraren för att belönas.

I den här lektionen bygger vi vidare på det, och jobbar med att hunden ska engagera sig i en uppgift, trots yttre störningar.

Vi kommer fortfarande använda oss av det tidigare mönstret som vi har lärt hunden, att det är hundens engagemang som leder till en uppgift, som leder till en belöning.

Vi kommer alltså inte ge hunden en uppgift förrän den bjuder på engagemang.

När hunden har utfört uppgiften så belönar vi det.

 

Övning 1 – Välj arbete trots lättare störning

 

I den här övningen vill vi skapa en yttre störning, av ett lättare slag.

Vad som är ett lättare slag beror på din hund.

I den här filmen rör det sig en människa runt i lokalen och fixar med olika redskap medan Flea tränar.

Ur bild ligger även en hund på en filt.

Övningen går ut på att kunna fokusera på uppgiften trots att det händer lite saker runt omkring.

Först bjuder hunden på engagemang, sen börjar vi jobba.

Vi ger inte hunden en uppgift utan att den först har bjudit på engagemang, men vi belönar heller inte längre endast engagemanget.

Det vi vill att hunden lär sig är att ”snabbaste vägen till belöning är att engagera sig, för då får man en uppgift, och när man har gjort uppgiften får man en belöning.”

 

 

Välj en lättare störning för din hund.

När hunden engagerar sig i dig, ge din hund en uppgift.

Belöna hunden så länge den fortsätter att fokusera på uppgiften, trots att det händer lite grejer runt omkring.

 

Övning 2 – Välj arbete trots svårare störning

 

I den här övningen höjer vi svårigheten i störningen.

Du kan antingen använda dig av samma uppgift för hunden som i den förra övningen, eller, om din hund tycker att den här störningen är väldigt svår, så kan du med fördel välja en uppgift som din hund tycker är lättare.

I filmen har vi lagt till den extra störningen att en annan hund jobbar bredvid Flea.

Du väljer så klart en störning som är relevant för just din hund.

 

 

Glöm inte att vi fortfarande jobbar med att hunden först bjuder på engagemanget, sen ger du hunden uppgiften, sen belönar du hunden.

Övning 3 – Välj arbete trots supersvår störning

 

I den här övningen höjer vi störningen igen.

Vad som är en svår störning för din hund kan skilja sig från vad som är en svår störning för hunden på filmen.

I den här filmen har vi valt att jobba med att ha en lekande hund som störning.

Flea ska alltså hålla fokus på uppgiften, trots att det leker en annan hund bredvid.

Eftersom störningen är så pass svår för honom, (och för att jag dessutom har valt att vi ska gå mot den lekande hunden för att försvåra ytterligare) så har jag sänkt kriteriet i fotgåendet och lägger inte så mycket vikt vid att han ska hålla en perfekt position.

Ett annat sätt som övningen hade kunnat anpassats är att välja en uppgift som är betydligt lättare för hunden.

Om störningen är svår, så behöver uppgiften vara lätt.  

 

 

Välj en svår störning för din hund.

Anpassa övningen så att uppgiften din hund ska utföra är lätt.

När hunden bjuder på engagemang så ger du hunden en uppgift, och belönar hundens fokus på uppgiften.