072-2281619 info@vmhundkurser.com

Engagemang & Fokus Lektion 3 Online

 

En djupare titt på engagemang

Professor David J. Shernoff definierar engagemang som “The heightened, simultaneous experience of concentration, interest and enjoyment in the task at hand.”

Alltså en eleverad och samtidigt upplevelse av koncentration, intresse och nöje i uppgiften framför sig.

För att vara engagerad i en uppgift behöver hunden alltså vara fokuserad på uppgiften samtidigt som den visar intresse och nöje i uppgiften.

Hunden behöver alltså vara fokuserad på UPPGIFTEN samtidigt som den visar intresse och nöje i uppgiften.

Här behöver vi alltså skilja på engagemang i belöningen och engagemang i uppgiften.

Vi vill att hundens engagemang riktar sig mot föraren och uppgiften, inte mot belöningen.

Hunden behöver fortfarande vilja ha belöningen, den fungerar fortfarande som motivation och förstärkare, men hundens fokus behöver ligga i att utföra övningen korrekt, inte i att fixera vid belöningen.

I den här lektionen kommer vi titta på flera olika övningar för att lära hunden att det är beteendet (uppgiften/arbetet/jobbet) som leder till belöning, det är inte belöningen som styr beteendet.

 

Övning 1 Jobba med synliga belöningar

Vi vill lära vår hund att fokusera på sin uppgift, inte på belöningen.

Ett sätt att göra detta på är att avdramatisera belöningarna.

Genom att lära hunden att det är hundens beteende som styr huruvida den får en belöning, inte belöningen som styr huruvida hunden utför beteendet, så får hunden förståelsen för att fokusera på uppgiften istället för belöningen.

Redan i sista övningen i förra lektionen kunde du se ett av sätten att göra detta på.

I filmen där Esme jobbar med att bjuda på snabba lägganden efter varje kastad belöning, så står belöningsskålen framme, fullt synlig och proppfull med godis.

I den här övningen ska vi titta på hur vi lär hunden att strunta fullständigt i godisskålen, och istället fokusera helt och hållet på uppgiften.

Välj en övning om din hund redan kan väldigt, eller åtminstone relativt bra.

Du kan med fördel använda samma övning som du använde i övning 5 i förra lektionen.

Gör ett par repetitioner av övningen där hunden får bjuda på beteendet (alltså utföra beteendet utan att du ger ett kommando, eller handtecken, eller lockar hunden med godis) för att värma upp hunden.

Du belönar hunden varje gång genom att kasta iväg en belöning.

Hunden kommer snabbt att känna igen övningen från förra lektionen.

Efter två, tre repetitioner så ställer du fram godisskålen.

Om hunden fortsätter att bjuda på beteendet så belönar du det genom att kasta iväg en belöning bakom hunden.

Om hunden istället försöker gå fram till godisskålen, så lägger du helt odramatiskt din hand över skålen för att hindra hunden från att ta för sig av godiset.

Du behöver inte säga nej, eller banna hunden.

Vänta tyst och lugn tills hunden vänder sitt fokus tillbaka till arbetet, och så belönar du det.

Övning 2 Jobba på avstånd från synliga belöningar

I förra övningen lärde vi hunden att fokusera på uppgiften och inte belöningen, trots att belöningen var fullt synlig.

I den här övningen ska vi utveckla det ett steg längre, och lära hunden att släppa tanken på belöningen helt medan vi jobbar.

Vi kommer fortfarande ha belöningsskålen fullt synlig, men vi kommer börja jobba längre och längre bort från den.

På så vis kvalitetssäkrar vi att hunden inte är beroende av att belöningen bredvid sig för att kunna jobba.

I den här filmen förklarar jag hur jag lär hunden att jobba längre och längre bort från den synliga belöningen.

I filmen är Flea engagerad i mig, och uppgiften (i det här fallet att dutta sin nos i min handflata) och har inga problem med att släppa tanken på belöningen och jobba längre och längre bort från den.

Det är viktigt att välja ett beteende som hunden kan väl, så att det inte fortfarande är i inlärningsstadiet, samt att bygga upp det i små steg, längre och längre bort från skålen.

 

Övning 3 Välj arbete över belöningen

Vi fortsätter att bygga vidare på att välja arbete över belöningen.

I den här övningen kommer vi ha godis i vår hand.

Men för att försäkra oss om att hunden väljer att jobba istället för att bara följa godishanden, så kommer vi ha godiset i ”fel” hand.

I den här övningen jobbar vi med följsamhet i baklängesmarsch.

Vi går alltså baklänges, medan hunden följer efter oss framför.

För att lära hunden att gå vid min vänstra sida när vi går fot i framtiden, så börjar jag redan i baklängesmarschen att belöna när hunden följer mig vid mitt vänstra ben.

Men jag håller allt mitt godis i min högra hand.

Om allt godis är i min högra hand, men min hund går vid min vänstra sida, så vet jag att hunden är fokuserad på uppgiften istället för att vara fixerad vi belöning.

Övning 4 Välj arbetet över belöningen DEL 2

Vi ska göra den sista övningen i att välja arbetet över belöningen i den här lektionen.

Den här gången använder vi en nosdutt i vår handflata som uppgift.

Om du inte redan har lärt din hund att göra en nosdutt i din öppna hand så börja med att lära hunden det först.

Fortsätt sedan med den här övningen:

Vi håller fram vår öppna och tomma handflata framför oss, och den andra handen fyller vi med godis och håller sluten bredvid vår öppna handflata.

Varje gång hunden duttar sin nos i din öppna handflata så belönar du det.

Om hunden sätter sin nos mot din slutna godishand, så ignorera du helt enkelt det, och väntar tills den vänder sin uppmärksamhet tillbaka mot att göra en nosdutt i den öppna handen.

Läxa

Jobba igenom alla fyra övningar från den här lektionen.  Om du har några frågor så hör av dig, så hjälper jag dig att komma vidare.