072-2281619 info@vmhundkurser.com

Engagemang & Fokus Lektion 1 Online

 

Jag personligen gillar att ha en hund som själv tar initiativet till träning.

När jag kliver in på en träningsplan eller i en träningshall så vill jag att min hund säger ”Nu tränar vi, är du redo?”

Jag vill inte behöva be om hundens uppmärksamhet eller tjata till mig fokus från hunden.

Jag vill att det är hunden som är redo först.

 

Vad är engagemang?

Engagemang definieras av David Shernoff som:

”The heightened, simultaneous experience of concentration, interest and enjoyment in the task at hand.”

Alltså, en förhöjd nivå av koncentration, intresse och nöje för uppgiften.

 

Förväxla inte ögonkontakt med engagemang

Ögonkontakt är ett inlärt beteende, engagemang är en förhöjd nivå av koncentration, intresse och nöje inför uppgiften.

Engagemang kan se ut på många olika vis.

En hund som står och studsar framför föraren och skäller är engagerad.  Det kanske inte är ett beteende vi vill förstärka, men det är ändå engagemang.

Ögonkontakt kan också vara ett sätt för hunden att visa sitt engagemang, men fastna inte i att hunden måste sitta framför dig och titta dig i ögonen.

Vi vill lära hunden att jobba för sina belöningar, inte att bli passiv.

 

Övning 1 – Fånga engagemang

Välj en tydlig pausplats och en tydlig träningsplats.

T.ex kan du ha en stol vid din pausplats, med en filt på golvet för din hund, och några meter därifrån en kona vid träningsplatsen.

Gå tillsammans med din hund till träningsplatsen och när din hund ger dig någon form av uppmärksamhet så använder du din belöningssignal, belönar, och går tillbaka till pausplatsen.

Upprepa flera gånger att gå till träningsplatsen, vänta på hundens fokus/uppmärksamhet/engagemang, ge belöningssignal och belöning och återvänd till pausplatsen.

Övning 2 – Arbete efter engagemang

Nästa steg i träningen är att återvända till träningsplatsen, men den här gången räcker det inte med att hunden ger dig uppmärksamhet, den här gången ber du hunden att även utföra en uppgift.

Vad den uppgiften består av är inte så viktigt.  Det kan vara sitt, ligg, snurra, backa, nostarget, lite vad som helst.

Det viktiga är att hunden först ger dig uppmärksamhet och sedan utför ett arbete innan du ger belöningssignal och belönar.

Upprepa flera gånger att gå mellan pausplatsen och träningsplatsen och belöna när hunden utför beteendet du bett om.

Det behöver inte vara samma beteende varje gång.

 

Från och med nu kommer all din träning under den här kursen att följa det här mönstret. 

Du kommer se till att alltid vara fullt förbered innan ni intar träningsplatsen, och du kommer vänta på att din hund ger dig sin fulla uppmärksamhet  innan du sätter igång med din träning. 

Gör också tydliga skillnader i vad som är paus och vad som är träning.

Övning 3 – Välj mig över omgivningen

I den första övningen förstärkte vi att hunden engagerade sig i oss.

I den andra övningen slutade vi att belöna själva engagemanget, och istället fick hunden först bjuda på engagemanget för att sedan börja jobba, och så belönade vi jobbet i stället.

I den här övningen återgår vi till att belöna själva engagemanget, men den här gången försvårar vi övningen lite.

Istället för att bara belöna hunden direkt i munnen när den engagerar sig i oss, så kommer vi att kasta belöningen på marken, bort från oss.

När hunden sedan väljer att återvända till oss efter uppäten belöning, så förstärker vi det.

Vi ökar alltså sannolikheten för att hunden ska återvända till oss med engagemang och fokus, trots att vi har ökat svårigheten i övningen genom att kasta iväg en belöning och bjuda in till att undersöka omgivningen.

Övningen 4 – Ny repetition efter belöning

I förra övningen fick väntade vi på att hunden själv valde att rikta sin uppmärksamhet tillbaka mot oss efter uppäten belöning.

I den här övningen ska vi jobba med att på ett strukturerat ätt lära hunden att alltid komma tillbaka direkt efter en utkastad belöning för att fortsätta att jobba.

Övningen är uppbyggd i flera olika steg, och vi kommer gå igenom varje steg för sig.

Stegen ges först i text, och sen visa dom olika stegen på film.

 

Steg 1

Kasta en belöning åt höger.  Hunden springer dit och äter upp godisen.  Så fort hunden hunden har ätit upp godiset så ger du belöningssignal och kastar nästa godis åt vänster.

Hunden springer dit, äter upp godiset, och så fort hunden äter upp godisen, så ger du belöningssignal och kastar nästa godis till höger om dig.

 

Steg 2

Kasta en belöning åt höger.  Hunden springer dit och äter upp godisen.  Så fort hunden lyfter huvudet från marken så ger du belöningssignal och kastar nästa godis åt vänster.

Hunden springer dit, äter upp godiset, och så fort hunden lyfter huvudet från marken, så ger du belöningssignal och kastar nästa godis till höger om dig.

Du förstärker (ökar sannolikheten för) att hunden tar upp nosen från marken.  Genom att kasta godiset varannan gång till höger och varannan till vänster, så får hunden rutin på att springa framför dig, och bygger upp en belöningförväntan åt det andra hållet varje gång.  Den här belöningsförväntan ska vi utnyttja i dom kommande stegen.

 

Steg 3

När vi har gjort steg 1 tillräckligt många gånger, så kommer hunden att veta att så fort den lyfter på huvudet så kommer nästa godis kastas åt det andra hållet.  

Vi kommer utnyttja det nu genom att istället för att ge belöningssignalen så fort hunden lyfter på huvudet, så ger vi belöningssignalen när hunden har lyft på huvudet OCH TAGIT ETT STEG mot det håll vi kommer kasta belöningen.

Eftersom hunden förutser var nästa belöning kommer att kastas, så kommer den ta ett steg åt det hållet, och det är först då vi ger belöningsignalen.

Vi förstärker alltså att hunden rör sig bort från där godisen landande, och tar steg mot det nya hållet.

 

Steg 4

Eftersom vi fortsätter att kasta godiset varannan gång åt höger, och varannan åt vänster, i motsatt riktning till var hunden för stunden befinner sig, så kommer hunden att bygga upp en självsäkerhet i att det lönar sig att röra sig åt det nya hållet varje gång den har ätit upp sitt godis.

Nu ändrar vi belöningssignalen från när hunden har tagit ett steg, till att hunden har tagit flera steg åt det nya hållet.

Vi fortsätter att bygga på med fler steg från hunden innan vi ger belöningssignalen, tills hunden har nått ända fram till oss innan belöningssignalen ges.

 

Steg 5

Vid det här laget har vi alltså en hund som äter upp sin godis, springer tillbaka mot oss, när hunden är ugnefär i höjd med oss så ger vi belöningssignalen och kastar godiset åt det nya hållet.

Nu kommer vi att istället för att kasta godiset åt det nya hållet, ge hunden godiset direkt i munnen.

Vi kastar alltså först en godis åt vänster.  Hunden springer och äter upp godiset.  Hunden vänder automatiskt tillbaka och springer mot oss.  När hunden har nått fram till oss ger vi belöningsignalen och belönar hunden direkt i munnen.

 

Steg 6

Nu har vi en hund som automatiskt kommer tillbaka till oss efter varje uppäten godis.

Vi har förstärkt flera gånger att hunden kommer tillbaka och ger oss sin uppmärksamhet.

Istället för att belöna den uppmärksamheten, så kommer vi att ge hunden en uppgift, och belöna uppgiften.

Precis om i övning 2 kommer hundens engagemang alltså att leda till att vi börjar jobba, och jobbet kommer leda till belöningen.

Övning 5 – Belöna bara arbetet

Nu har du övat dig och hunden på att bjuda på engagemang, att välja bort omgivningen och välja dig, att återvända direkt efter uppäten belöning och att engagemang leder till arbete, vilket leder till belöning.

Nu ska vi fortsätta att utveckla det där sista, nämligen att engagemang leder till arbete vilket leder till belöning.

I den här övningen kommer du att jobba med ett frivilligt beteende.  Du väljer själv vilket beteende du jobbar med.  I filmen så visar Esme och jag beteendet ligg, men du kan välja precis vad du vill.  Välj att jobba med ett beteende som hunden kan väl. Inte något som fortfarande är under nyinlärning.

Beteendet bjuds frivilligt.  Alltså utan kommando eller handtecken eller att hunden lockas med en godis.

Varje belöning kastas bort från hunden, och när hunden har ätit upp belöningen kommer den direkt tillbaka, och bjuder på samma beteende igen.

Hunden är alltså engagerad i arbetet.

Läxa

Jobba igenom alla fem övningar från den här lektionen.  Om du har några frågor så hör av dig, så hjälper jag dig att komma vidare.